รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลัก

บทความ


Page Ranking Tool

สอน PHP MySQL (เกร็ดความรู้)

 
หน้าที่
ทั้งหมด 342 ข้อมูล
 

เปรียบเทียบความเร็วระหว่าง for กับ foreach ( 5,730 )


การทดสอบและการเปรียบเทียบความเร็วในการใช้งาน for-loop และ for-each กับตัวแปรแอเรย์ 1000 รายการ<?php$val = range('0','1000'); // ตัวแปรที่ใช้เปรียบเทียบ?><br /><br />ใช้งาน for-each<br /><span style="color: olive;">foreac

ทดสอบความเร็วในการค้นหาข้อความ ระหว่างฟังก์ชั่น strpos stripos preg_match และ eregi ( 5,171 )


โดยเป็นการค้นหาแบบไม่คำนึงขนาดตัวอักษร จากตัวอย่างข้อความภาษาไทย 985 ตัวอักษร ใช้จำนวนการทดสอบเฉลี่ย 100 ครั้ง ฟังก์ชั่นที่เร็วที่สุดคือฟังก์ชั่นที่กราฟสั้นที่สุดครับผลการทดสอบโดยคำค้นหาภาษาไทย และ พบคำค้นหาภายในข้อความ ผลการทดสอบโดยคำค้นหาภาษาไ

function แปลงระหว่าง tis620 กับ utf8 ( 6,556 )


ในการเขียนเวปไซด์บ้างครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องแปลง unicodeไปมาระหว่าง tis620 เป็น utf8 หรือจาก utf8 เป็น tis620ผมขอยกตัวอย่างเคสที่ต้องเปลี่ยน unicodeเช่น db เป็น tis620 แต่หน้าเวปไซด์เรา เป็น utf8และเราไม่สามารถที่จะเ้ปลี่ยนจาก db เป็น utf8และเร

เพิ่มความเร็วการทำงานของ loop for ( 4,980 )


โดยส่วนมากแล้ว เวลาเขียน php มักจากหนีไม่พ้นจากการเขียน loopซึ่งถ้าเขียนfor ($a=0;$a=count($array_name);$a++) { do some thing...}จะทำให้การทำงานของ loop นานขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น$count=count($array_name);for ($a=0;$a=$count;$a++) { do some thing...}

รับค่า XML เป็น Streaming ( 4,808 )


ในการที่เราจะใช้บริการ web service เราต้องมีรับ xml ของคนอื่นมาทำงานต่อ ซึ่งคำสั่งในการรับ xml นั้นก็คือ $data = file_get_contents("php://input"); คำสั่งเทพ คำสั่งเดียว จบ

ข้อแตกต่างของ ประกาศตัวแปร และ define ( 4,901 )


ไม่ว่าจะ้เป็นการประกาศตัวแปร -> $startpage = “1″;หรือ การใช้ function define -> define(”startpage”,”1″);แต่ก็ได้ค่าออกมา เป็นค่าเดียวกันคือ 1แต่ของแตกต่างของ 2 วิธีนี้ก็คือ1 2 3 $startpage = "1"; $startpage = "2"; echo $startp

Distinct กับ Group by ( 6,955 )


DISTINCT เป็นคำสั่งที่ใช้หาข้อมูลที่ไม่ซ้ำออกมา ซึ่งถ้าข้อมูลซ้ำกันจะเลือกมาแค่ Record เดียว1 2 3 SELECT DISTINCT(member_id) FROM member LIMIT 0,10GROUP BY เป็นคำสั่งที่มักจะใช้รวมกับ SUM เพื่อใช้ในการหาผลรวมของข้อมูล แต่ก็สามารถนำมาป

เคยติดตั้ง XAMPP แล้ว แต่เข้า localhost กลับไม่พบอะไร ( 8,027 )


โปรแกรมในชุด XAMPP เป็นโปรแกรม WebServer ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ภายใน ซึ่งส่วนหนึ่งมีการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า Service การที่เข้า localhost แล้วไม่ปรากฏอะไรอาจเป็นได้ว่า Service ยังไม่ได้เริ่มทำงาน ซึ่งเราสามารถสั่งเริ่ม Service ได้โดยไป

ติดตั้ง XAMPP แล้ว จะเข้าใช้ MySQL ด้วยสิทธิ์ root ต้องป้อนรหัสผ่านว่าอะไร ( 4,425 )


เมื่อติดตั้ง XAMPP เสร็จแล้ว MySQL ของ XAMPP จะไม่มีรหัสผ่านของ root ดังนั้นให้กด enter เมื่อถูกถามรหัสผ่านได้เลยอย่างไรก็ดีหากจะนำ XAMPP ไปใช้จริงในสภาพแวดล้อมอินเตอร์เน็ตเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นควรกำหนดรหัสผ่านให้กับ MySQL โดยใช้ PhpMyAdmin ช่วยในการเปล

การเปลี่ยน รหัสผ่าน MySQL ใน XAMPP ( 45,204 )


XAMPPเนื่องจากบัญชีผู้ใช้ root (ผู้ดูแล) ของ MySQL ถูกตั้งค่าไม่ให้มีพาสเวิร์ด ทำให้ใครๆ ที่เข้ามาใช้เครื่องอาจเข้าถึงฐานข้อมูลได้ซึ่งมีความไม่ปลอดภัย ดังนั้นหากจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้กับ MySQL ใน XAMPP จะต้องทำดังต่อไปนี้1.เปิดเซอร์วิส Apache server แ
 
หน้าที่
ทั้งหมด 342 ข้อมูล

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/