รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลัก

บทความ


Page Ranking Tool

สอน PHP MySQL (เกร็ดความรู้)

 
หน้าที่
ทั้งหมด 342 ข้อมูล
 

หา MAC address ด้วย php ( 9,674 )


<?php/** Getting MAC Address using PHP* Md. Nazmul Basher*/ob_start(); // Turn on output bufferingsystem('ipconfig /all'); //Execute external program to display output$mycom=ob_get_contents(); // Capture the output into a variableob_clean(); // Cl

เขียน php ย่อ URL กับ bit ly | Create Bit ly Short URLs Using PHP API Version 3 ( 9,734 )


Bit.ly is a great URL shortening service. I love their reliability, shortness of the URL, and the information they provide about a given URL. Recently Bit.ly updated their API to version 3 so I thought I'd update my original Bit.ly post. Here's how y

คู่มือการเขียน php กับ Google calendar ฉบับจัดหนัก ( 6,895 )


Google Calendar allows client applications to view and update calendar events in the form of Google Data API feeds. Your client application can use the Google Calendar Data API to create new events, edit or delete existing events, and query for event

เขียน PHP application ร่วมกับ Google Calendar ( 5,555 )


IntroductionFor a long time, the only personal scheduling tool I used on a regular basis was the one that shipped with my PalmPilot. Over the last couple of years, though, I've gradually shifted my loyalties to Google Calendar: not only is it more We

SQL เลือกช่วงของวันที ( 6,422 )


คำสั่งของ SQL สามารถเลือกช่วงของวันที่ ตั้งแต่ ว้นที่1 จนถึง วันที่ 2 ได้เลยครับ โดย วันที่1 และ วันที่2 จะต้องเป็นข้อความสตริงค์ในรูปวันที่ของ SQL เท่านั้นครับSELECT * FROM tablename WHERE fdate >= '2550-01-01' AND fdate <= '2550-01-31';รูปแบบ

ฟังชั่นจัดรูปแบบให้กับเบอร์โทรศัพท์ ด้วย php substr ( 5,852 )


<?function TelFormat($mobile){ $minus_sign = "-" ;   // กำหนดเครื่องหมาย  $part1 = substr ( $mobile , 0 , -7 ) ;  // เริ่มจากซ้ายตัวที่ 1 ( 0 ) ตัดทิ้งขวาทิ้ง 7 ตัวอักษร ได้ 085  $part2 = substr( $mobile , 3 , -3 ) ;  // เ

ป้องกัน spam ด้วย captcha คำถาม ทางคณิตศาสตร์ อย่างง่าย ( 4,939 )


<?phpsession_start();?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type

เริ่มต้นทำ captcha A Simple PHP CAPTCHA Script ( 8,950 )


This is one of the easiest CAPTCHA scripts you will ever use. While it doesn’t obscure the text, it will serve its purpose well for many people who need a low-level CAPTCHA solution. This script requires little-to-no setup. The only dependency is the

ยืนยันรหัสก่อนส่งข้อมูล HTML contact form with CAPTCHA ( 10,172 )


Using a contact form on your website is very useful as it helps your web site visitors to communicate with you in an easy and simple way. But, there are spammers and hackers who are looking for exploitable web forms. It is essential to secure your fo

การ return หลายค่าจาก function ( 6,996 )


<?function testF($x){$y = $x+2;$z = $x-2;return array($y,$z);}list($values1,$values2) = testF(54);echo "<br>".$values1." = ".$values2."<br>";?>
 
หน้าที่
ทั้งหมด 342 ข้อมูล

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/