รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลัก

บทความ


Page Ranking Tool

สอน JavaScripts

 
หน้าที่
1

2

ทั้งหมด 12 ข้อมูล
 

ใช้งาน cookie ในการจำค่าชื่อผู้ใฃ้และรหัสผ่าน ด้วย javascript และ php ( 12,110 )


Javascript<script type="text/javascript">function chk_form(){ var j_keep_login=document.form1.keep_login; var i_username=document.form1.username.value; var i_password=document.form1.password.value; if(j_keep_login.checked==true){ var days=10;

ฟังก์ชั่น ให้กรอกเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ( 13,230 )


JavaScript code<script type="text/javascript"> function isEnglishchar(str){    var orgi_text="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890._-";    var str_length=str.length;    var isEnglish=
 
หน้าที่
1

2

ทั้งหมด 12 ข้อมูล

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/