รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลัก

บทความ


Page Ranking Tool

สอน CSS

 
หน้าที่
1 2 3 4

5

6 7
ทั้งหมด 64 ข้อมูล
 

Border ขอบเขต ( 8,891 )


เราสามารถกำหนดลักษณะเส้นกรอบของ Element ต่างๆ ได้ เช่น <p>, <div> เป็นต้น PropertyDescriptionValues border-widthใช้กำหนดขนาดของกรอบของวัตถุทั้ง 4 ด้านthinmediumthicklengthเช่น 5px, 5ptborder-styleใช้การกำหนดลักษณะของกรอบของวัตถุ

Background พื้นหลัง ( 12,712 )


เราสามารถกำหนดลักษณะพื้นหลังของ Element ต่างๆ เช่น <body>, <table>, <p>, <h1>, <h2>, <div> เป็นต้น PropertyDescriptionValues background-attachmentใช้กำหนดว่าต้องการให้ภาพพื้นหลังนั้นอยู่กับที่ หรือว่าเลื่

Text ข้อความ ( 9,406 )


เราสามารถกำหนดรูปแบบให้ข้อความ เช่น ความสูงของบรรทัด, ตำแหน่งการจัดวางข้อความ, การขีดเส้นใต้, การกำหนดตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ และอื่นๆ ผ่าน Property ต่างๆ ดังนี้PropertyDescriptionValues colorใช้กำหนดสีสีred#000099directionใช้กำหนดทิศทางของ text (

Font ตัวอักษร ( 10,925 )


การกำหนดลักษณะให้ตัวอักษร ใน HTML เราจะใช้ tag <font face="ชนิดตัวอักษร" size="number" color="สี">ข้อความ</font> น่าจะพอจำกันได้อยู่ แต่ในเอกสาร HTML/XHTML แบบ strict จะถือว่า tag <font> เป็น tag ที่ล้าสมัยแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้งานได

Contextual selectors ( 7,666 )


การประกาศ selector ซ้อนกัน โดยเคาะ spacebar ทำให้สามารถสืบทอดคุณสมบัติเดิม และเพิ่มคุณสมบัติที่แตกต่างได้ ดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นค่ะExample<html><head><style type="text/css">h1 { color: blue; background-color:#FFFFCC } 

การเขียนคำสั่ง Style Sheet ( 9,976 )


Selector ที่เป็น HTML TagExample<html> <body> <head> <style type="text/css"><!-- h1{color:red; font-family:Arial } p{color:black; font-family:Arial } --> </style> </head> <body> <h

วิธีใช้งาน Style Sheet ( 10,563 )


1. Inline Styles  วิธีการนี้ควรใช้ในกรณีที่ต้องการกำหนด style ให้กับ element ของ HTML เีพียงอันเดียวเป็นการเฉพาะ โดยการแทรกคำสั่ง style sheet ใน  HTML Tag อยู่ในคำสั่ง style=""  ดังนี้<Tag style="property:value;">Example<html&

สี Color ( 8,714 )


การกำหนดสีให้ตัวอักษร พื้นหลัง เส้นขอบ หรือส่วนอื่นๆ ของวัตถุ สามารถกำหนดได้หลายแบบ1. กำหนดโดยใช้ชื่อสี แต่การระบุชื่อสีแบบนี้ใช้สีได้จำนวนจำกัด ได้แก่ aqua, black, blue, fuchsia (แดงอมม่วง), gray, green, lime, maroon (น้ำตาลแดง), navy, olive, purple

หน่วยที่ใช้วัดค่าต่างๆ ใน Style Sheet ( 8,613 )


จาก syntax ของคำสั่ง CSS ค่า value ของ property บางค่าจะต้องมีการระบุหน่วยด้วย   หน่วยที่ใช้งานใน CSS มีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะหน่วยแบบ Relative Length (กำหนดแบบอัตราส่วน)px (pixels, สัมพันธ์กับค่าความละเอียดของหน้าจอ) เช่น 1px, 4pxem (emp

โครงสร้างคำสั่ง ( 9,071 )


คำสั่งของ CSS ประกอบด้วย selector, property และ valueselector { property:value } selector { property1:value1; property2:value2 }- selector สามารถเป็น HTML Tag ต่างๆ เช่น <body>, <p> หรือเป็น Class name หรือ ID ที่เราตั้งชื่อให้ก็ได้-
 
หน้าที่
1 2 3 4

5

6 7
ทั้งหมด 64 ข้อมูล

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/