รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

Websocket ใน HTML 5 เทคโนโลยี ติดต่อเร็ว กว่า Ajax ไม่ต้องรีเฟรชหน้า


สอน HTML5
> Websocket ใน HTML 5 เทคโนโลยี ติดต่อเร็ว กว่า Ajax ไม่ต้องรีเฟรชหน้า


Websocket คือ ถ้าจะอธิบายให้สั้นๆ และได้ใจความ Websocket เป็นเทคโนโลยีเพื่อใช้ การติดต่อสือสารระหว่าง Web server กับ Client แบบ Real Time Client ที่เป็น html5 + Javascript สามารถรับข้อมูลทางผั่ง Server มาแสดงผลได้ ผ่าน Protocol

TCP/IP โดยไม่ต้อง Refresh หน้า เช่นเดียวกับ Ajax แต่ Websocket

นั้นมีข้อดีกว่า Ajax คือ Websocket ไม่ต้องส่ง Request ใหม่

เพื่อส่งคำรองขอไปยัง server และ รอรับ respond จากทางฝั่ง Server ทำให้

Websocket ประหยัดทั้งเวลา และปริมาณข้อมูลที่ส่งไปมาระหว่าง web server

กับ Client โดยการทำงานของ Websocket มันจะรอรับ Message ทางฝั่ง web

server อยู่ตลอดเวลา หลังจากที่ได้ส่งคำสั่ง ติดต่อ Websocket Server

ไปแล้วในครั้งแรก และมันจะรอรับ Message จนกระทั้งจะสั่ง Close

หรือหยุดการติดต่อ

ลองดูตัวอย่างโค้ด HTML + Websocket
<!DOCTYPE html><meta charset="utf-8" /><title>WebSocket Test By Mindphp.com</title><script language="javascript" type="text/javascript">var wsUri = "ws://echo.websocket.org/";
var output;function init()
{
output = document.getElementById("output");
testWebSocket();
}function testWebSocket()
{
websocket = new WebSocket(wsUri);
websocket.onopen = function(evt) { onOpen(evt) };
websocket.onclose = function(evt) { onClose(evt) };
websocket.onmessage = function(evt) { onMessage(evt) };
websocket.onerror = function(evt) { onError(evt) };
}function onOpen(evt)
{
writeToScreen("CONNECTED");
doSend("WebSocket rocks");
}function onClose(evt)
{
writeToScreen("DISCONNECTED");
}function onMessage(evt)
{
alert(evt);
writeToScreen('<span style="color: blue;" rel="color: blue;">RESPONSE: ' + evt.data+'</span>');
websocket.close();
}function onError(evt)
{
writeToScreen('<span style="color: red;">ERROR:</span> ' + evt.data);
}function doSend(message)
{
writeToScreen("SENT: " + message);
websocket.send(message);
}function writeToScreen(message)
{
var pre = document.createElement("p");
pre.style.wordWrap = "break-word";
pre.innerHTML = message;
output.appendChild(pre);
}window.addEventListener("load", init, false);</script><h2>WebSocket Test</h2>
<input id="text" name="text" type="text" size="36">
<label>
<input type="submit" name="button" id="button" value=" Send " onClick=" doSend(document.getElementById('text').value);">
</label>
<div id="output"></div></html>


จาก: http://www.mindphp.com/บทเ...Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 2,748 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/