รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

Use Case Diagram


สอน UML
> Use Case Diagram9.Use Case Diagram -
refer: http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=4212498

#########################################################################
Use Case Diagram แผนภาพยูสเคส - #########################################################################

Use Case Diagram

·       เป็นแผนภาพที่ใช้ที่แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน

·       แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบทั้งหมด หรือภาพรวมของระบบ

·       เป็นรากฐานในการเริ่มต้นการวิเคราะห์ระบบ

 

ประโยชน์ของ Use Case Diagram

·       ทราบความสามารถของระบบ

·       ทราบผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบ

·       ง่ายต่อการสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้พัฒนาระบบ

·       ใช้ทดสอบระบบว่าตรงตามความต้องการของระบบหรือไม่

ส่วนประกอบของ Use Case Diagram

ตัวอย่าง Use Case Diagram

คำอธิบายภาพ

Actor Name: เจ้าของ

คำอธิบาย: เจ้าของ หมายถึง บุคคลที่ขายเครื่องดนตรีมือสอง

Actor Name: ลูกค้า

คำอธิบาย: ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่ซื้อเครื่องดนตรีมือสองจากเจ้าของกิจการ

Use – Case Name: การขายเครื่องดนตรีมือสอง

คำอธิบาย: เจ้าของกิจการทำการขายเครื่องดนตรีมือสองให้กับลูกค้า

Use – Case Name: ชำระเงิน / ออกใบเสร็จ

คำอธิบาย: ลูกค้าชำระเงินตามราคาเครื่องดนตรี เมื่อได้มีการชำระเงินทางร้านจะออกใบเสร็จให้กับลูกค้า

Use – Case Name: รับเครื่องดนตรี

คำอธิบาย: เป็นการส่งมอบเครื่องดนตรีให้ลูกค้า

Use – Case Name: ออกรายงาน

คำอธิบาย: เจ้าของทำการบันทึกข้อมูลจากการขาย เพื่อนำมาสรุปยอดขายให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการขายเครื่องดนตรีมือสองในแต่ละวัน ช่วงวันและประจำเดือน

Sequence Diagram

  แผนภาพลำดับเหตุการณ์ เป็นแผนภาพแสดงการกำหนดเวลาของการทำรายการที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุหนึ่ง กับอีกวัตถุหนึ่ง ซึ่งนำมาใช้ในการบรรยายรายละเอียดการทำงานภายใน Use Case

สัญลักษณ์ ดังนี้

ตัวอย่าง แผนภาพลำดับเหตุการณ์

 


#########################################################################

Use Case Diagram

 • เป็นแผนภาพที่ใช้ที่แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน
 • แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบทั้งหมด หรือ ภาพรวมของระบบ
 • เป็นรากฐานในการเริ่มต้นการวิเคราะห์ระบบ
 • ค้นหาว่าระบบทำอะไร โดยไม่สนใจกลไกการทำงานหรือเทคนิคเปรียบเสมือน “กล่องดำ” (Black Box)

ประโยชน์ของ Use Case Diagram

 • ทราบความสามารถของระบบ
 • ทราบผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบ
 • ง่ายต่อการสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้พัฒนาระบบ
 • ใช้ทดสอบระบบว่าตรงตามความต้องการของระบบหรือไม่

ส่วนประกอบของ Use Case Diagram

 • Use Case Diagram ประกอบด้วย
  • Actor คือ ผู้ที่กระทำกับระบบ อาจเป็นผู้ที่ทำการส่งข้อมูล, รับข้อมูล หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบนั้นๆ เช่น ลูกค้ากับระบบสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
  • Use Case คือ หน้าที่หรืองานต่างๆในระบบ เช่น การเช็คสต็อค การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
  • Relationship คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case กับ Actor

สัญลักษณ์ใน Use Case Diagram:

UseCase1.jpg

ตัวอย่าง Use Case Diagram การถอนเงิน

UseCase2_1.jpg

ตัวอย่าง Use Case Diagram การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์

UseCase3.jpg

ความสัมพันธ์ระหว่าง Actor

 • Actor สามารถสืบทอดคุณสมบัติพื้นฐาน (Inherit) จาก Actor อื่นได้ หลักการนี้เรียกว่า Generalization
  UseCase4.jpg

ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case

1. ความสัมพันธ์แบบรวม (Include Relationship)
 • บางกรณี Use Case จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของ Use Case อื่น
 • สัญลักษณ์จะเป็นลูกศรเส้นประแสดงสัญลักษณ์ <> หรือ <> ลากจาก Base Use Case ไปยัง Use Case ที่ถูกเรียกใช้หรือที่ถูกรวมไว้ด้วยกัน

ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบรวม (Include Relationship)

UseCase5.jpg
UseCase6.jpg

2. ความสัมพันธ์แบบขยาย (Extend Relationship)

 • การที่ Use Case หนึ่งไปมีผลต่อการทำงานตามปกติของอีก Use Case หนึ่ง นั่นหมายถึง Use Case ที่มา Extend นั้นจะส่งผลให้การทำงานของ Base Use Case มีการสะดุด เปลี่ยนกิจกรรมไป หรือได้ผลกระทบ
 • สัญลักษณ์จะเป็นลูกศรเส้นประแสดงสัญลักษณ์ <> ลากจาก Use Case ที่ถูก Extend ไปยัง Base Use Case

ตัวอย่างความสัมพันธ์แบบขยาย (Extend Relationship)

UseCase7.jpg
UseCase8.jpg

การเขียนคำบรรยาย Use Case

 1. คำบรรยายเหตุการณ์หลัก (Main Flow of Events) เป็นการอธิบายถึงชุดเหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของ Use Case หนึ่งๆ ของระบบตามลำดับ คำบรรยายประกอบด้วยชื่อ Use Case และขั้นตอนการทำงานตามลำดับ
 2. คำบรรยายเหตุการณ์พิเศษ (Exceptional Flow of Events)นอกเหนือจากคำบรรยายเหตุการณ์หลัก อาจมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการสร้างคำบรรยายเหตุการณ์พิเศษดังกล่าว


Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 38,850 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/