รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

PHP simple object cache


สอน PHP MySQL เกร็ดความรู้
> PHP simple object cache


ระบบ cache มาอีกแล้ว เอ๊อกๆ
คราวนี้เป็น object cache ครับ ไม่ใช่ cache ทั้งหน้าแบบคราวก่อน

<?php
$_cachetime = 3600;
$_cacheroot = '/path/to/cache/';
function cacheget($key) {
	global $_cachetime, $_cacheroot;
	$_cachename = sprintf('%x', crc32($key));
	$_cachefolder = $_cacheroot.substr($_cachename,0,2).'/';
	$_cachefile = $_cachefolder.$_cachename;
	if (file_exists($_cachefile) && (filemtime($_cachefile) > time() - $_cachetime || 
		(file_exists($_cachefile.'.lock') && time() - filemtime($_cachefile.'.lock') < 120))) {
		return unserialize(file_get_contents($_cachefile));
	}
	return false;
}
function cachelock($key) {
	global $_cacheroot;
	$_cachename = sprintf("%x", crc32($key));
	$_cachefolder = $_cacheroot.substr($_cachename,0,2).'/';
	$_cachefile = $_cachefolder.$_cachename;
	umask(0);
	if (!file_exists($_cachefolder)) {
		mkdir($_cachefolder,0777);
	}
	touch($_cachefile.'.lock');
}
function cacheset($key, $value) {
	global $_cacheroot;
	$_cachename = sprintf('%x', crc32($key));
	$_cachefolder = $_cacheroot.substr($_cachename,0,2).'/';
	$_cachefile = $_cachefolder.$_cachename;
	umask(0);
	if (!file_exists($_cachefolder)) {
		mkdir($_cachefolder,0777);
	}
	if ($_h = fopen($_cachefile, 'w')) {
		fwrite($_h, serialize($value));
		fclose($_h);
		unlink($_cachefile.'.lock');
	}
}
?>

วิธีติดตั้ง:

include ไฟล์ไปบนสุดเลย แก้ตัวแปร $_cacheroot กับ $_cachetime ด้วยนะครับ
chmod 777 folder ตามที่ตั้งใน $_cacheroot ไว้ด้วย

วิธีเรียกใช้:

สมมติว่า cache คำสั่ง sql นะครับ
ถ้าปกติใช้อย่างนี้

<?php
$query = 'SELECT * FROM table';
$sql = mysql_query($query);
while ($row = mysql_fetch_assoc($sql)) {
    var_dump($row);
}
?>

ก็แก้เป็นประมาณนี้

<?php
$query = 'SELECT * FROM table';
if (!$rows = cacheget($query)) {
    cachelock($query);
    $sql = mysql_query($query);
    $rows = array();
    while ($row = mysql_fetch_assoc($sql))
        $rows[] = $row;
    cacheset($query, $rows);
}
foreach($rows as $row) {
    var_dump($row);
}
?>Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 3,648 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/