รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

PHP- Load dll


สอน PHP MySQL เกร็ดความรู้
> PHP- Load dll


php Load dll โหลดไฟล์ .dll เข้ามาใช้งานใน file php ของเรา

<?php
// Define constants needed, taken from
// Visual Studio/Tools/Winapi/WIN32API.txt
define(”MB_OK”, 0);

// Load the extension in
dl(”php_w32api.dll”);

// Register the GetTickCount function from kernel32.dll
w32api_register_function(”kernel32.dll”,
“GetTickCount”,
“long”);

// Register the MessageBoxA function from User32.dll
w32api_register_function(”User32.dll”,
“MessageBoxA”,
“long”);

// Get uptime information
$ticks = GetTickCount();

// Convert it to a nicely displayable text
$secs = floor($ticks / 1000);
$mins = floor($secs / 60);
$hours = floor($mins / 60);

$str = sprintf(”You have been using your computer for:” .
“rn %d Milliseconds, or rn %d Seconds” .
“or rn %d mins orrn %d hours %d mins.”,
$ticks,
$secs,
$mins,
$hours,
$mins - ($hours*60));

// Display a message box with only an OK button and the uptime text
MessageBoxA(NULL,
$str,
“Uptime Information”,
MB_OK);
?>


refer: http://kateep.com/wordpress/?page_id=200


Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 6,543 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/