รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

PHP Sending Email Upload Form & Attachment Files


สอน PHP MySQL เกร็ดความรู้
> PHP Sending Email Upload Form & Attachment Files


1.html

<html>
<head>
<title>Siamwebcity.com PHP Sending Email</title>
</head>
<body>
<form action="2.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="frmMain">
<table width="343" border="1">
<tr>
<td>To</td>
<td><input name="txtTo" type="text" ></td>
</tr>
<tr>
<td>Subject</td>
<td><input name="txtSubject" type="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Description</td>
<td><textarea name="txtDescription" cols="30" rows="4"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>Form Name</td>
<td><input name="txtFormName" type="text"></td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td>Form Email</td>
<td><input name="txtFormEmail" type="text"></td>
</tr>
<tr>
  <td>Attachment</td>
  <td><input name="fileAttach" type="file"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit" name="Submit" value="Send"></td>
</tr>
</table>
<br>
<br>
<br>
</form>
</body>
</html>

 

2.php

<html>
<head>
<title>Siamwebcity.com PHP Sending Email</title>
</head>
<body>
<?
 $strTo = $_POST["txtTo"];
 $strSubject = $_POST["txtSubject"];
 $strMessage = nl2br($_POST["txtDescription"]);

 //*** Uniqid Session ***//
 $strSid = md5(uniqid(time()));

 $strHeader = "";
 $strHeader .= "From: ".$_POST["txtFormName"]."<".$_POST["txtFormEmail"].">nReply-To: ".$_POST["txtFormEmail"]."";

 $strHeader .= "MIME-Version: 1.0n";
 $strHeader .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary="".$strSid.""nn";
 $strHeader .= "This is a multi-part message in MIME format.n";

 $strHeader .= "--".$strSid."n";
 $strHeader .= "Content-type: text/html; charset=windows-874n"; // or UTF-8 //
 $strHeader .= "Content-Transfer-Encoding: 7bitnn";
 $strHeader .= $strMessage."nn";
 
 //*** Attachment ***//
 if($_FILES["fileAttach"]["name"] != "")
 {
  $strFilesName = $_FILES["fileAttach"]["name"];
  $strContent = chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES["fileAttach"]["tmp_name"])));
  $strHeader .= "--".$strSid."n";
  $strHeader .= "Content-Type: application/octet-stream; name="".$strFilesName.""n";
  $strHeader .= "Content-Transfer-Encoding: base64n";
  $strHeader .= "Content-Disposition: attachment; filename="".$strFilesName.""nn";
  $strHeader .= $strContent."nn";
 }
 

 $flgSend = @mail($strTo,$strSubject,null,$strHeader);  // @ = No Show Error //
 if($flgSend)
 {
  echo "Email Sending.";
 }
 else
 {
  echo "Email Can Not Send.";
 }
?>
</body>
</html>Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 5,095 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/