รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

PHP Date Difference : MonthDiff DateDiff YearDiff


สอน PHP MySQL เกร็ดความรู้
> PHP Date Difference : MonthDiff DateDiff YearDiff


Here is the code to do that. 

$d1=mktime(22,0,0,1,1,2007);
$d2=mktime(0,0,0,1,2,2007);
echo "Hours difference = ".floor(($d2-$d1)/3600) . "<br>";
echo "Minutes difference = ".floor(($d2-$d1)/60) . "<br>";
echo "Seconds difference = " .($d2-$d1). "<br>";


echo "Month difference = ".floor(($d2-$d1)/2628000) . "<br>";
echo "Days difference = ".floor(($d2-$d1)/86400) . "<br>";
echo "Year difference = ".floor(($d2-$d1)/31536000) . "<br>";


Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 4,132 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/