รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

Margin, Padding


สอน CSS
> Margin, PaddingPropertyDescriptionValues 
margin-topใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุด้านบน กับวัตถุอื่นๆauto
length
เช่น 5px, 5pt,5cm
margin-bottomใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุด้านล่าง กับวัตถุอื่นๆ  
margin-leftใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุด้านซ้าย กับวัตถุอื่นๆ  
margin-rightใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุด้านขวา กับวัตถุอื่นๆ  
marginใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุที่ต้องการ ทั้ง 4 ด้าน กับวัตถุอื่น ๆ ในคำสั่งเดียว  
padding-topใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุด้านในเส้นบน กับ ข้อความที่อยู่ในกรอบ  
padding-bottomใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุด้านในเส้นล่าง กับ ข้อความที่อยู่ในกรอบ  
padding-leftใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุด้านในเส้นซ้าย กับ ข้อความที่อยู่ในกรอบ  
padding-rightใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุด้านในเส้นขวา กับ ข้อความที่อยู่ในกรอบ  
paddingใช้กำหนดระยะห่างระหว่างขอบของวัตถุด้านใน กับ ข้อความที่อยู่ในกรอบ (ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุด้านนอก)  

Exampleถ้าไม่ได้ใช้้งาน margin และ padding
ข้อความข้างนอกด้านบน
<div style="border:20px solid #3399CC">
block นี้มี Border สีน้ำเงิน ขนาด 20px 
ไม่ใช้งาน Margin และ Padding ลองมาดูกันว่าได้ผลเป็นอย่างไร
</div>
ข้อความข้างนอกด้านล่าง 
Output 
ข้อความข้างนอกด้านบน
block นี้มี Border สีน้ำเงิน ขนาด 20px ไม่ใช้งาน Margin และ Padding ลองมาดูกันว่าได้ผลเป็นอย่างไร
ข้อความข้างนอกด้านล่าง

ลองมาดูต่อว่า... ถ้านำ margin และ padding มาใช้งานล่ะ 


Example การใช้งาน margin และ padding
ข้อความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 20x นี่คือ margin ด้านบน
<div style="margin:20px; padding:20px; border:20px solid #3399CC">
block นี้มี Border สีน้ำเงิน ขนาด 20px <br />
มี Padding ระยะห่างระหว่างขอบด้านใน กับ ข้อความใน block 20px<br />
และมี Margin ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอก กับ ข้อความที่อยู่ข้างนอก block 20px ทีนี้คงเข้าใจแล้วว่า margin และpadding คือส่วนไหนกันแล้ว
</div>
ข้อความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 20x นี่คือ margin ด้านล่าง 
Output 
ข้อความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 20x นี่คือ margin ด้านบน
block นี้มี Border สีน้ำเงิน ขนาด 20px 
มี Padding ระยะห่างระหว่างขอบด้านใน กับ ข้อความใน block 20px
และมี Margin ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอก กับ ข้อความที่อยู่ข้างนอก block 20px ทีนี้คงเข้าใจแล้วว่า margin และpadding คือส่วนไหนกันแล้ว
ข้อความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 20x นี่คือ margin ด้านล่าง


ถ้ายังงงๆ ว่าตรงไหนคือ margin และ padding อยู่ ให้ดูที่รูปนี้ค่ะ 

 

Exampleการใช้งาน margin ที่แต่ละด้านไม่เท่ากัน
<div style="margin:20px; padding:10px 20px 30px 40px; border:2px solid #009999">
block นี้มี Border สีส้ม ขนาด 2px <br />
มี Padding ระยะห่างระหว่างขอบด้านใน กับ ข้อความใน block 10px 20px 30px 40px ซึ่งเป็น pading ของด้านบน ขวา ล่าง ซ้าย ตามลำดับ 
และมี Margin ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอก กับ ข้อความที่อยู่ข้างนอก block 20px ทั้ง 4 ด้าน
</div>
ข้อความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 20x นี่คือ margin ด้านล่าง 
Output 
ความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 10x นี่คือ margin ด้านบน
block นี้มี Border สีส้ม ขนาด 2px 
มี Padding ระยะห่างระหว่างขอบด้านใน กับ ข้อความใน block 20px ทั้ง 4 ด้าน และมี Margin ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอก กับ ข้อความที่อยู่ข้างนอก block 10px 20px 30px 40px ซึ่งเป็น margin ของด้านบน ขวา ล่าง ซ้าย ตามลำดับ
ข้อความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 30x นี่คือ margin ด้านล่าง

Exampleการใช้งาน padding ที่แต่ละด้านไม่เท่ากัน
ความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 20x นี่คือ margin ด้านบน
<div style="margin:20px; padding:10px 20px 30px 40px; border:2px solid #009999">
block นี้มี Border สีเขียว ขนาด 2px <br />
มี Padding ระยะห่างระหว่างขอบด้านใน กับ ข้อความใน block 10px 20px 30px 40px ซึ่งเป็น pading ของด้านบน ขวา ล่าง ซ้าย ตามลำดับ 
และมี Margin ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอก กับ ข้อความที่อยู่ข้างนอก block 20px ทั้ง 4 ด้าน
</div>
ข้อความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 20x นี่คือ margin ด้านล่าง 

Output 
ความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 20x นี่คือ margin ด้านบน
block นี้มี Border สีเขียว ขนาด 2px 
มี Padding ระยะห่างระหว่างขอบด้านใน กับ ข้อความใน block 10px 20px 30px 40px ซึ่งเป็น pading ของด้านบน ขวา ล่าง ซ้าย ตามลำดับ และมี Margin ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอก กับ ข้อความที่อยู่ข้างนอก block 20px ทั้ง 4 ด้าน
ข้อความข้างนอกตรงนี้ห่างจากขอบด้านนอกของ block 20x นี่คือ margin ด้านล่าง

Example อื่นๆ
h1 {margin: 10px}

Happy New Year

margin ทั้ง4 ด้านเป็น 10px

h1 {margin: 10px 2%}

Happy New Year

margin ด้านบนและล่าง 10px, ด้านขวาและซ้าย เป็น 2% ของความกว้างเอกสาร

h1 {margin: 10px 2% -10px}

Happy New Year

margin ด้านบน 10px, ด้านขวาและซ้าย 2% ของความกว้างเอกสาร, ด้านล่าง เป็น -10px

h1 {margin: 10px 2% -10px auto}

Happy New Year

margin ด้านบน 10px, ด้านขวา 2% ของความกว้างเอกสาร, ด้านล่าง เป็น -10px และด้านซ้ายกำหนดตาม Browser

Exampleการใช้งานผสม Chapter 8-12
<html>
<head>

<style type="text/css">
.mixcode {
font: normal small-caps bold 16px Arial, Helvetica, sans-serif; 
color:#FF0033; 
text-align:center; 
text-decoration:underline; 
word-spacing:0.5em; 
background-color:#FBEFFC; 
border:2px dotted #FF6699; 
margin:20px; 
padding:20px
</style>

</head>

<body>
Hello all,
<div class="mixcode">Happy New Year 2009</div>
Hope you enjoy your stay here.
</body>
</html>
Output 
Hello all,
Happy New Year 2009
Hope you enjoy your stay here.


Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 7,901 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/