รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

Access Token คืออะไร


สอน PHP MySQL เกร็ดความรู้
> Access Token คืออะไร


<p>ในเวลาที่เราใช้งาน app ต่างๆผม facebook (เช่นพวกระบบที่ให้ login โดย facebook เป็นต้น) app พวกนั้นก็จะมี access token
แจกให้แต่ล่ะคนที่ใช้ app โดยเจ้า access token นี้จะเป็นข้อความที่ยาว ซึ่งเจ้า access token นี้หน้าที่มันคือเอาไว้สำหรับแอพนั้นเชื่อมต่อกับ
API ของ facebook นั้นเเอง (อ่านเพิ่มเติมได้<a href="https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/access-
tokens" target="_blank">ที่นี้</a>)</p><h2>Hacker ขโมย token เราแล้วเอาไปใช้อะไรได้ ???</h2><p>hacker เอา token เรา
ไปใช้อะไรได้บ่างนั้นขึ้นอยู่กับว่า app นั้นร้องค่าสิทธิ์ในการเข้าถึง account ของเราอะไรบ่างเช่น สิทธิ์ในการโพสข้อความ หรือ สิทธิ์ในการอ่านข้อความ
ใน chat เป็นต้น โดยปกติ token จะมีอายุแค่ 1 – 2 ชม เท่านั้นแต่ว่าเพียง hacker แก้ code ไม่กี่บรรทัดก็สามารถทำให้ access token
มีอายุได้ถึง 60 วันเลยทีเดียวเชียวเมียวเปียว</p><h2>ทดลองเอา token ไปใช้</h2><h3>สร้าง app และ code php</h3><p>ผมจะลองสร้าง
app เพื่อแสดงค่า token ออกมาโดยสิทธิํที่ร้องขอก็คือทั้งหมดลย O.o โดย code นี้ก็แก้จาก example code ของ facebook โดย code
ส่วนนี้ไม่ได้มีการเก็บ access token แต่อย่างใดแต่เวลา hacker ใช้เขาอาจจะทำการเก็บค่า access token ของเราไว้</p>  Code

<?php

require '../src/facebook.php';

$facebook = new Facebook(array(
'appId' => 'sexy',
'secret' => 'kuy',
));

$facebook->setExtendedAccessToken();
$user = $facebook->getUser();if ($user) {
try {
$user_profile = $facebook->api('/me');
} catch (FacebookApiException $e) {
error_log($e);
$user = null;
}
}

if ($user) {
$logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl();
} else {
$loginUrl = $facebook->getLoginUrl(array('scope' => 'public_profile, read_stream, read_mailbox,
read_page_mailboxes, publish_checkins, status_update, photo_upload, video_upload, rsvp_event, email,
create_note, share_item, publish_stream, read_insights, manage_notifications, read_friendlists,
manage_pages, publish_actions, user_birthday, user_religion_politics, user_relationships,
user_relationship_details, user_hometown, user_location, user_likes, user_activities, user_interests,
user_education_history, user_work_history, user_online_presence, user_website, user_groups, user_events,
user_photos, user_videos, user_photo_video_tags, user_notes, user_checkins, user_questions,
user_friends, user_about_me, user_status, user_games_activity, user_subscriptions'));
}


?>
<!doctype html>
<html xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">
<head>
<title>php-sdk</title>
<style>
body {
font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, sans-serif;
}
h1 a {
text-decoration: none;
color: #3b5998;
}
h1 a:hover {
text-decoration: underline;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>php-sdk</h1>

<?php if ($user): ?>
<a href="<?php echo $logoutUrl; ?>">Logout</a>
<?php else: ?>
<div>
Login using OAuth 2.0 handled by the PHP SDK:
<a href="<?php echo $loginUrl; ?>">Login with Facebook</a>
</div>
<?php endif ?>

<h3>PHP Session</h3>
<pre><?php print_r($_SESSION); ?></pre>

<?php if ($user): ?>
<h3>You</h3>
<img src="https://graph.facebook.com/<?php echo $user; ?>/picture">

<h3>Your User Object (/me)</h3>
<pre><?php print_r($user_profile); ?></pre>
<?php else: ?>
<strong><em>You are not Connected.</em></strong>
<?php endif ?>

</body>
</html>ss

Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 5,780 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/