รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

แสดงป้ายโฆษณา banner แบบสุ่ม random ด้วย ajax อย่างง่าย


สอน AJAX
> แสดงป้ายโฆษณา banner แบบสุ่ม random ด้วย ajax อย่างง่าย


Javascript
<script language="javascript" src="ajax.js"></script> 
<script language="javascript">
function doajax(){
var ajax1=createAjax();  
ajax1.onreadystatechange=function(){
if(ajax1.readyState==4 && ajax1.status==200){
document.getElementById('myplace').innerHTML=ajax1.responseText;
}else{
return false;
}
}
ajax1.open("GET","get_banner.php",true);
ajax1.send(null);
}
window.onload=function(){
setInterval("doajax()",2000); // กำหนดให้สลับแบนเนอร์ทุกๆ 2 วินาที
}
</script>
<div id="myplace">
<img src="images/mybanner_1.jpg"  />
</div>


โค้ด get_banner.php
<?php
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
$banner_img_arr=array(
"0"=>"images/mybanner_1.jpg", // key 0 เก็บรูป banner ที่ 1
"1"=>"images/mybanner_2.jpg", // key 1 เก็บรูป banner ที่ 2
"2"=>"images/mybanner_3.jpg" // สามารถเพิ่มจำนวนได้
);
$banner_link_arr=array(
"0"=>"http://www.google.com", // เก็บค่า link เรียงลำดับให้ตรงคู่กับรูปภาพ
"1"=>"http://www.yahoo.com",
"2"=>"http://www.hotmail.com" // สามารถเพิ่มจำนวนได้
);
$rand_banner=rand(0,2); // ค่า key 0 ถึง 2
$banner_img=$banner_img_arr[$rand_banner];
$banner_link=$banner_link_arr[$rand_banner];
$html_banner="<a href='".$banner_link."' target='_blank'>";
$html_banner.="<img src='".$banner_img."' border='0'></a>";
echo $html_banner; // แสดง แบนเนอร์
?>

ตัวอย่าง: http://www.ninenik.com/demo/ajax_banner.php

Download  ajax.jshttp://www.ninenik.com/demo/ajax.js


Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 14,669 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/