รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

เอกสาร งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง จาก สคบ


สอน MLM ขายตรง ขยายสายงาน
> เอกสาร งานด้านขายตรงและตลาดแบบตรง จาก สคบ


    หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
      หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง    
      ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง   
      ขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 
      ขั้นตอนและกระบวนการในการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง    
     
    แบบฟอร์มต่างๆ
      แบบฟอร์มขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง  
      แบบฟอร์มขอยื่นจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง   
      แบบตัวอย่างสรุปแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท  
      แบบฟอร์มการตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน  
      แบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  
     
    ข่าวสาร บทความ และเกร็ดความรู้
      ขายตรง ขายฝัน หรือ ลวงโลก 
      แชร์ลูกโซ่กับเครือข่ายคนโลภ  
      นักเรียนนักศึกษาระวังตกเป็นเหยื่อ  
      โกงที่ไม่มีวันหมดสิ้นเมื่อคนยังมีความโลภอย่างไร้สติ  
      แชร์ลูกโซ่ยุคใหม่อ้างสิ้นค้าบังหน้ากู้หนี้เกษตรกร 
      พฤติกรรมโดยรวมที่อ้างการประกอบธุรกิจขายตรงไปกระทำผิดกฎหมาย  
      ข้อพึงสังเกตความแตกต่างธุรกิขายตรงกับธุรกิจขายตรงแอบแฝง (แชร์ลูกโซ่)   
      การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจดทะเบียนต่อ สคบ.  
      ระวังถูกหลอกให้เข้าร่วมธุรกิจแชร์ลูกโซ่   
      สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้และนักขายตรงพึงกระหนักในธุรกิจขายตรง  
     
    สถิติการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  


Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 31,332 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/