รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

เพิ่มแถวด้วย javascripts : Dynamically Add/Remove rows in HTML table using JavaScript


สอน JavaScripts
> เพิ่มแถวด้วย javascripts : Dynamically Add/Remove rows in HTML table using JavaScript


In this example, we have created a table which will display our html components. On pressing Add Row, a dynamic row will be created and added in the table. And on selecting the checkbox and pressing Delete Row, the row will be removed.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Add/Remove dynamic rows in HTML table </TITLE>
<SCRIPT language="javascript">
function addRow(tableID) {

var table = document.getElementById(tableID);

var rowCount = table.rows.length;
var row = table.insertRow(rowCount);

var cell1 = row.insertCell(0);
var element1 = document.createElement("input");
element1.type = "checkbox";
cell1.appendChild(element1);

var cell2 = row.insertCell(1);
cell2.innerHTML = rowCount + 1;

var cell3 = row.insertCell(2);
var element2 = document.createElement("input");
element2.type = "text";
cell3.appendChild(element2);


}

function deleteRow(tableID) {
try {
var table = document.getElementById(tableID);
var rowCount = table.rows.length;

for(var i=0; i<rowCount; i++) {
var row = table.rows[i];
var chkbox = row.cells[0].childNodes[0];
if(null != chkbox && true == chkbox.checked) {
table.deleteRow(i);
rowCount--;
i--;
}


}
}catch(e) {
alert(e);
}
}

</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<INPUT type="button" value="Add Row" onclick="addRow('dataTable')" />

<INPUT type="button" value="Delete Row" onclick="deleteRow('dataTable')" />

<TABLE id="dataTable" width="350px" border="1" style="border-collapse:collapse;">
<TR>
<TH>Select</TH>
<TH>Sr. No.</TH>
<TH>Value</TH>
</TR>
<TR>
<TD><INPUT type="checkbox" name="chk"/></TD>
<TD> 1 </TD>
<TD> <INPUT type="text" /> </TD>
</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>

Demo: http://viralpatel.net/blogs/demo/dynamic-add-delete-row-table-javascript.html
More: http://viralpatel.net/blogs/2009/03/dynamically-add-remove-rows-in-html-table-using-javascript.html


Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 7,531 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/