รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

เพิ่ม ลบ แถวด้วย javascripts AND php : Add/Remove rows from table having Drop Down List


สอน JavaScripts
> เพิ่ม ลบ แถวด้วย javascripts AND php : Add/Remove rows from table having Drop Down List


What if my table has a selectbox or drop down list and I want to implement add/remove row functionality? A lot of people asked me this question (you can check comment section), so I thought to update this article and add one more case. Adding / Removing rows in a table having drop down list.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Add/Remove dynamic rows in HTML table </TITLE>
<SCRIPT language="javascript">
function addRow(tableID) {

var table = document.getElementById(tableID);

var rowCount = table.rows.length;
var row = table.insertRow(rowCount);

var colCount = table.rows[0].cells.length;

for(var i=0; i<colCount; i++) {

var newcell = row.insertCell(i);

newcell.innerHTML = table.rows[0].cells[i].innerHTML;
//alert(newcell.childNodes);
switch(newcell.childNodes[0].type) {
case "text":
newcell.childNodes[0].value = "";
break;
case "checkbox":
newcell.childNodes[0].checked = false;
break;
case "select-one":
newcell.childNodes[0].selectedIndex = 0;
break;
}
}
}

function deleteRow(tableID) {
try {
var table = document.getElementById(tableID);
var rowCount = table.rows.length;

for(var i=0; i<rowCount; i++) {
var row = table.rows[i];
var chkbox = row.cells[0].childNodes[0];
if(null != chkbox && true == chkbox.checked) {
if(rowCount <= 1) {
alert("Cannot delete all the rows.");
break;
}
table.deleteRow(i);
rowCount--;
i--;
}


}
}catch(e) {
alert(e);
}
}

</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>

<INPUT type="button" value="Add Row" onclick="addRow('dataTable')" />

<INPUT type="button" value="Delete Row" onclick="deleteRow('dataTable')" />

<TABLE id="dataTable" width="350px" border="1">
<TR>
<TD><INPUT type="checkbox" name="chk"/></TD>
<TD><INPUT type="text" name="txt"/></TD>
<TD>
<SELECT name="country">
<OPTION value="in">India</OPTION>
<OPTION value="de">Germany</OPTION>
<OPTION value="fr">France</OPTION>
<OPTION value="us">United States</OPTION>
<OPTION value="ch">Switzerland</OPTION>
</SELECT>
</TD>
</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>

demo: http://viralpatel.net/blogs/demo/listbox-drop-down-add-row-table.html

Getting Submitted Form Values in PHP
The main purpose of above code is to take input from user and persist it in database. Hence we may want to submit the above form and fetch its values in PHP to store the data in database.

If you notice we have multiple input textboxes with the same name. So in order to get these values in PHP request parameter, we need to modify our HTML. We need to append [] at the end of name of each input boxes including select box.

Thus our textbox definition:

<INPUT type="text" name="txt">
Will change into:

<INPUT type="text" name="txt[]">
Also the checkbox and select box definition change to:

<INPUT type="checkbox" name="chk[]"/>
 
<SELECT name="country[]">
    <OPTION value="in">India</OPTION>
    <OPTION value="de">Germany</OPTION>
    <OPTION value="fr">France</OPTION>
    <OPTION value="us">United States</OPTION>
    <OPTION value="ch">Switzerland</OPTION>
</SELECT>
Once we have changed the HTML code, add a submit button at the end of the form and submit this form to Fetchrequest.php

Following will be the code to get the values from request in PHP and displaying them on screen:
<?php
$chkbox = $_POST['chk'];
$txtbox = $_POST['txt'];
$country = $_POST['country'];
 
foreach($txtbox as $a => $b)
  echo "$chkbox[$a]  -  $txtbox[$a]  -  $country[$a] <br />";
 
?>

refer: http://viralpatel.net/blogs/2009/03/dynamically-add-remove-rows-in-html-table-using-javascript.html


Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 10,499 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/