รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

สร้างฟังก์ชัน autocomplete ให้ใช้งานแบบง่าย ด้วย ajax


สอน AJAX
> สร้างฟังก์ชัน autocomplete ให้ใช้งานแบบง่าย ด้วย ajax


ไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ 
1.autocomplete.js 
2.autocomplete.css 
3.autocomplete.gif 
ทำการดาวโหลดโดยคลิกขวาที่ลิ้งไฟล์ด้านบน แล้วทำการบันทึก

HTML Code ตัวอย่าง
<html>
<head>
<title></title>
<script type="text/javascript" src="autocomplete.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="autocomplete.css"  type="text/css"/>
</head>
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
  <input name="show_arti_topic" type="text" id="show_arti_topic" size="50" />
  <input name="h_arti_id" type="hidden" id="h_arti_id" value="" />
</form>
<script type="text/javascript">
// แทรก javascript
</script>
</body>
</html>

Javascript Code
<script type="text/javascript">
function make_autocom(autoObj,showObj){
var mkAutoObj=autoObj; 
var mkSerValObj=showObj; 
new Autocomplete(mkAutoObj, function() {
this.setValue = function(id) {
document.getElementById(mkSerValObj).value = id;
}
if ( this.isModified )
this.setValue("");
if ( this.value.length < 1 && this.isNotClick ) 
return ;
return "gdata.php?q=" + this.value;
    });
}
 
// การใช้งาน
// make_autocom(" id ของ input ตัวที่ต้องการกำหนด "," id ของ input ตัวที่ต้องการรับค่า");
make_autocom("show_arti_topic","h_arti_id");
</script>

gdata.php Code
<?php
// เชื่อมต่อฐานข้อมูล
$link=mysql_connect("localhost","root","123456") or die("error".mysql_error());
mysql_select_db("database_name",$link);
mysql_query("set character set utf8");
 
$q = $_GET["q"];
$pagesize = 50; // จำนวนรายการที่ต้องการแสดง
$table_db="article"; // ตารางที่ต้องการค้นหา
$find_field="arti_topic"; // ฟิลที่ต้องการค้นหา
$sql = "select * from $table_db  where locate('$q', $find_field) > 0 order by locate('$q', $find_field), $find_field limit $pagesize";
$results = mysql_query($sql);
while ($row = mysql_fetch_array( $results )) {
$id = $row["arti_id"]; // ฟิลที่ต้องการส่งค่ากลับ
$name = ucwords( strtolower( $row["arti_topic"] ) ); // ฟิลที่ต้องการแสดงค่า
// ป้องกันเครื่องหมาย '
$name = str_replace("'", "'", $name);
// กำหนดตัวหนาให้กับคำที่มีการพิมพ์
$display_name = preg_replace("/(" . $q . ")/i", "<b>$1</b>", $name);
echo "<li onselect="this.setText('$name').setValue('$id');">$display_name</li>";
}
mysql_close();
?>

ตัวอย่าง


Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 16,635 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/