รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

รวม 10 AJAX/JQUERY AUTOCOMPLETE TUTORIALS/PLUGINS


สอน jQuery
> รวม 10 AJAX/JQUERY AUTOCOMPLETE TUTORIALS/PLUGINS


Today we are sharing you our compilation of best Ajax and jQuery autocomplete and autosuggest tutorials and plugins with examples. People these days want an instant search and for this, search engines like Google are doing just this. Enjoy!

Related Posts:

10 jQuery Search Scripts
jQuery AutoForm Script Easy Form AutoComplete


1. Ajax-Driven JavaScript ComboBox with Autocomplete
dhtmlxCombo is a cross-browser JavaScript combobox with an autocomplete feature. It extends basic select box functionality and provides the ability to display suggestions while a user types in the text field.
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE + DEMO

2. Yahoo and Google Suggestions jQuery Search Box
Learn how to create Yahoo Google suggestions search box in this post.
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE + DEMO

3. WICK Web Input Completion Kit
An evolving framework that leverages web standards such as JavaScript, DOM and CSS to facilitate textual input in form UI elements assisted by local and remote data sources. This framework strives to remain unobtrusive and preserve a form’s semantics and accessibility.
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE
DEMO

4. PrimeFaces: jQuery AutoComplete
Multiple selection feature for PrimeFaces jQuery AutoComplete has been a popular request and with 3.1, we’ve decided to bring it. Initial implementation was based on a simple input text and values were separated with commas but it didn’t match the coolness standard of PrimeFaces so we’ve decided to implement it Facebook style.
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE
DEMO

5. Ajax-Based Multiselect jQuery Autocomplete Control in ASP.Net
Here, we will use jQuery UI Autocomplete Control. To get the Data using AJAX, here we will try Handlers of ASP. Using Handlers against simple asp.net page is that, if we will use ASPX page then it will go through all the phases of page (nearly 1o) whereas Handler is faster than ASPX page.
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE + DEMO

6. Autosuggest / Autocomplete with jQuery, Ajax, XML, PHP
The jQuery Autocomplete class adds a popdown menu of suggested values to a text field. The user can either click directly on a suggestion to enter it into the field, or navigate the list using the up and down arrow keys, selecting a value using the tab key. The values for the suggestion list are to provide as XML (by a PHP script, or similar).
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE
DEMO

7. FCBKcomplete v 2.8.4
Fancy Facebook-like dynamic inputs with auto complete & pre added values. If you have any comments or requests, please post it and I will try to include all the requested features in the upcoming release.
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE
DEMO

8. A fancy Apple.com-style jQuery search suggestion
Make sure you check out the demo (or visit Apple.com) to see this awesome effect work. This example makes use of several techniques: MySQL (for the database), HTML/CSS for styling, PHP for retrieving the data and jQuery for the AJAX request.
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE
DEMO

9. AJAX Search Suggest with jQuery
To recreate the search suggest feature, we’re going to use jQuery and a small amount of PHP to query the server for search terms. To allow these two scripts to communicate, we’ll make use of AJAX — passing a string containing the search term from jQuery to PHP.
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE
DEMO

10. Easy-To-Use jQuery-Ajax Autosuggest Plugin
This jQuery Ajax autosuggest plugin has the usual functionality with a little extra flexibility: multiple instances, passing custom parameters, the id and the value are returned, keyboard-controlled, and a few others… Almost anything you need from an autosuggest plugin you can do with the built-in options!
รับทำเว็บ  webUB.com

SOURCE
DEMO

อ้างอิง: http://www.jquery4u.com/ajax/10-ajaxjquery-autocomplete-tutorial-examples/
more: http://ajaxdump.com/2010/08/11/10-cool-auto-complete-scripts-using-ajaxjquerymootoolsprototype/

Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 10,901 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/