รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

ตั้ง required ให้แจ้งเตือนข้อความ


สอน jQuery
> ตั้ง required ให้แจ้งเตือนข้อความ


In HTML 5, it’s possible to use the attribute required attribute of an input field to specify that this field need to be fill otherwise, a validation error is raised:

<label>Username:<sup>*</sup><input name="username" type="text" placeholder="Username" required="true" autofocus="true"/></label>

image

While this is useful and done automatically, you might prefer to customize the message that is displayed. To do that; you can use the setCustomValidity method:

$(document).ready(function () {
  var intputElements = document.getElementsByTagName("INPUT");
  for (var i = 0; i < intputElements.length; i++) {
    intputElements[i].oninvalid = function (e) {
      e.target.setCustomValidity("");
      if (!e.target.validity.valid) {
        if (e.target.name == "username") {
          e.target.setCustomValidity("The field 'Username' cannot be left blank");
        }
        else {
          e.target.setCustomValidity("The field 'Password' cannot be left blank");
        }
      }
    };
  }
})

Now, if an error is raised, the previous JQuery code will check the name of the field and display the correct error message:

image image

Again, a simple tip but very useful if you plan to use HTML 5 forms.

Happy coding!

refer: http://blog.thomaslebrun.net/2011/11/html-5-how-to...Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 1,721 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/