รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

ตัวอย่าง JSP ไฟล์ที่อ่านไฟล์ Excel ด้วย poi.apache.org แล้วแสดงผลหลายแถว


สอน JSP
> ตัวอย่าง JSP ไฟล์ที่อ่านไฟล์ Excel ด้วย poi.apache.org แล้วแสดงผลหลายแถว


ตัวอย่าง JSP ไฟล์ที่อ่านไฟล์ Excel ด้วย poi.apache.org แล้วแสดงผลหลายแถว

webUB.jsp

  Code
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@page import="java.io.FileInputStream"%>
<%@page import="java.io.IOException"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="java.util.Iterator"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet"%>
<%@page import="org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook"%>
<%@page import="org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow"%>
<%@page import="org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell"%>
<%@page import="org.apache.poi.ss.usermodel.Cell"%>

<html>
<table border="1">
<%
short a=0;
short b=1;
short c=2;
short d=3;
int i=0;
String value1="", value2="",value3=" " ;
String filename ="D:/webUB_com.xls";
if (filename != null && !filename.equals("")) {
try{
FileInputStream fs =new FileInputStream(filename);
HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook(fs);
for (int k = 0; k < wb.getNumberOfSheets(); k++){
int j=i+1;
HSSFSheet sheet = wb.getSheetAt(k);
int rows = sheet.getPhysicalNumberOfRows();
for (int r = 0; r < rows; r++){
HSSFRow row = sheet.getRow(r);
int cells = row.getPhysicalNumberOfCells();
HSSFCell cell1 = row.getCell(a);
value1 = cell1.getStringCellValue();
HSSFCell cell2 = row.getCell(b);
value2 = cell2.getStringCellValue();
HSSFCell cell3 = row.getCell(c);
value3 = cell3.getStringCellValue();
%>
<tr><td><% out.print(value1); %></td><td><% out.print(value2); %></td><td><% out.print(value3); %></td></tr>
<%
}
i++;
}
}
catch(Exception e){
out.println(e);
}
}
%>
</table>
</html>Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 6,671 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/