รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

ตรวจสอบระดับความปลอดภัยของ รหัสผ่านด้วย Ajax


สอน AJAX
> ตรวจสอบระดับความปลอดภัยของ รหัสผ่านด้วย Ajax


ไฟล์ pass_ajax.php
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" >
 <html >
 <head >
 <title >Ajax Password ตรวจสอบระดับความปลอดภัยของ รหัสผ่านด้วย Ajax </title >
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" >

 <style type="text/css" >
body {
background: #333;
color: #f8f8f8;
font: 12px 'lucida sans unicode', lucida, helvetica, verdana, arial, sans-serif;
text-align: center;
}
a:link, a:visited  { 
color: #f8f8f8;
text-decoration: underline;
}
#content{
border-top:dotted 2px #c0f813;
border-bottom:dotted 2px #c0f813;
}
#footer{
padding: 0px 0px 0px 0px;
margin: 125px 0px;
font-size: 9px;
}
 </style >
 <script type="text/javascript" language="Javascript" >
 var http_request = false;
   function makeRequest(url, parameters) {
      http_request = false;
      if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...
         http_request = new XMLHttpRequest();
         if (http_request.overrideMimeType) {
         // set type accordingly to anticipated content type
            //http_request.overrideMimeType('text/xml');
            http_request.overrideMimeType('text/html');
         }
      } else if (window.ActiveXObject) { // IE
         try {
            http_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
         } catch (e) {
            try {
               http_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            } catch (e) {}
         }
      }
      if (!http_request) {
         alert('Cannot create XMLHTTP instance');
         return false;
      }
      http_request.onreadystatechange = alertContents;
      http_request.open('GET', url + parameters, true);
      http_request.send(null);
   }

   function alertContents() {
      if (http_request.readyState == 4) {
         if (http_request.status == 200) {

            result = http_request.responseText;
            document.getElementById('myspan').innerHTML = result;            
         } else {
            alert('There was a problem with the request.');
         }
      }
   }
   
   function get(obj) {
      var getstr = "?";
      for (i=0; i <obj.childNodes.length; i++) {
         if (obj.childNodes[i].tagName == "INPUT") {
            if (obj.childNodes[i].type == "text") {
               getstr += obj.childNodes[i].name + "=" + obj.childNodes[i].value + "&";
            }

         }   
       
      }
      makeRequest('get.php', getstr);
   }

 </script >
 </head >

 <body >

<form action="javascript:get(document.getElementById('passform'));" name="passcheck" id="passcheck" >

พิมพ์รหัสผ่าน แล้วจะมีระดับความปลอดภัยของรหัสผ่านแสดงขึ้น
<p > 
    <input name="password" type="text" onKeyUp="javascript:get(this.parentNode);" >
       </p >
 </form >
<br/ >
    <span id="myspan" > </span > 
    <br/ > <br/ >
 
    <br/ >
 </body >
 </html >


ตัวอย่าง
http://www.ninenik.com/demo/pass_ajax.phpShort URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 13,197 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/