รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

การใช้งาน Array กับ JSP


สอน JSP
> การใช้งาน Array กับ JSP


Array is used to store similar type of data in series. E.g. fruits name
Fruits can be a mango, banana, and apple. Name of students in classroom denote to 10th Standard, Bachelor in science can have group of 30 to 40 students.
Arrays can be String array, int array, and dynamic arrays are ArrayList, vector

We will look String array in this JSP

simpleArray.jsp

  Code

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" %>
<%
String[] stArray={"bob","riche","jacky","rosy"};
%>

<html>
<body>
<%
int i=0;
for(i=0;i<stArray.length;i++)
{
out.print("stArray Elements :"+stArray[i]+"<br/>");
}
%>
</body>
</html>


This String Array has four elements. When we go through this array, have to use loop either for or while loop. We are using here for loop, First stArray.length give use total number of elements in array then we fetch one by one for loop iterator. Array starts from zero so here we have only 0,1,2,3 elements if we try to get stArray[4] it will throw

“java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 4”.
stringArray.jsp


  Code
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" %>
<%
String[] stArray=new String[4];
stArray[0]="bob";
stArray[1]="riche";
stArray[2]="jacky";
stArray[3]="rosy";
%>

<html>
<body>
<%
int i=0;
for(i=0;i<stArray.length;i++)
{
out.print("stArray Elements :"+stArray[i]+"<br/>");
}
%>
</body>
</html>


Integer Array in JSP

intArray.jsp


  Code
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" %>
<%
int[] intArray={23,45,13,54,78};
%>

<html>
<body>
<%
int i=0;
for(i=0;i<intArray.length;i++)
{
out.print("intArray Elements :"+intArray[i]+"<br/>");
}
%>
</body>
</html>Dynamic arrays are automatically growable and reduceable according to per requirement. We don’t need to define it size when declaring array. It takes extra ratio of capacity inside memory and keeps 20% extra.

Vector

ArrayList

vectorArray.jsp


  Code
<%@ page import="java.util.Vector" language="java" %>
<%
Vector vc=new Vector();
vc.add("bob");
vc.add("riche");
vc.add("jacky");
vc.add("rosy");
%>

<html>
<body>
<%
int i=0;
for(i=0;i<vc.size();i++)
{
out.print("Vector Elements :"+vc.get(i)+"<br/>");
}
%>
</body>
</html>ArrayList

ArrayList also same just it is unsynchronized, unordered and faster than vector.

ArrayList.jsp


  Code
<%@ page import="java.util.ArrayList" language="java" %>
<%
ArrayList ar=new ArrayList();
ar.add("bob");
ar.add("riche");
ar.add("jacky");
ar.add("rosy");
%>

<html>
<body>
<%
int i=0;
for(i=0;i<ar.size();i++)
{
out.print("ArrayList Elements :"+ar.get(i)+"<br/>");
}
%>
</body>
</html>refer: http://www.easywayserver.com/jsp/JSP-array.htm

Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 5,783 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/