รับทำเว็บไซต์ครบวงจร
เลือกภาษา Thai English     facebook
รายการหลักบทความ


Page Ranking Tool

การใช้งาน css จัดตำแหน่ง ซ้อนข้อความบนรูปภาพอย่างง่าย


สอน CSS
> การใช้งาน css จัดตำแหน่ง ซ้อนข้อความบนรูปภาพอย่างง่าย


ตัวอย่างโค้ดและคำแนะนำต่อไปนี้ เป็นวิธีการใช้งาน css ในการกำหนดตำแหน่ง

ของข้อมูลที่ต้องการแสดง ซ้อนทับ บนรูปภาพที่ต้องการ โดยสามารถนำไปประยุกต์
เพิ่มเติมให้เหมาะกับรูปแบบตามต้องการได้  Code
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>

<style type="text/css">
.holder_wrap{
position:relative;
margin:auto;
display:block;
height:120px; /* กำหนดความสูงส่วนพื้นที่คลุมเนื้อหาทั้งหมด */
}
.holder_wrap_img{
position:absolute;/* กำหนดการจัดตำแหน่งส่วนพื้นที่คลุมเนื้อหารุปและข้อความซ้อนทับ */
}
.holder_wrap_img img{
position:relative; /* กำหนดการจัดตำแหน่งของรูป */
}
/* css ซ้อนทับ ชิดขอบบน */
.inner_position_top{
position:absolute;
display:block;
background-color:#CC99FF;
height:50px; /* กำหนดความสูงส่วนของเนื้อหาที่นำมาซ้อนทับ */
width:100%; /* กำหนดความกว้างของเนื้อหาที่นำมาซ้อนทับ แบบขยายเต็ม */
top:0px; /* css กำหนดชิดด้านบน */
z-index:999;
}
/* css ซ้อนทับ ชิดขอบด้านซ้าย */
.inner_position_left{
position:absolute;
display:block;
background-color:#99FFCC;
height:100%;/* กำหนดความสูงส่วนของเนื้อหาที่นำมาซ้อนทับ แบบขยายเต็ม */
width:50px; /* กำหนดความกว้างของเนื้อหาที่นำมาซ้อนทับ */
top:0px; /* css กำหนดชิดด้านบน */
left:0px; /* css กำหนดชิดซ้าย */
z-index:999;
}
/* css ซ้อนทับ ชิดขอบล่าง */
.inner_position_bottom{
position:absolute;
display:block;
background-color:#FFCCCC;
height:50px; /* กำหนดความสูงส่วนของเนื้อหาที่นำมาซ้อนทับ */
width:100%; /* กำหนดความกว้างของเนื้อหาที่นำมาซ้อนทับ แบบขยายเต็ม */
bottom:0px; /* css กำหนดชิดด้านล่าง */
z-index:999;
}
/* css ซ้อนทับ ชิดขอบด้านขวา */
.inner_position_right{
position:absolute;
display:block;
background-color:#FFFF99;
height:100%;/* กำหนดความสูงส่วนของเนื้อหาที่นำมาซ้อนทับ แบบขยายเต็ม */
width:50px; /* กำหนดความกว้างของเนื้อหาที่นำมาซ้อนทับ */
top:0px; /* css กำหนดชิดด้านบน */
right:0px; /* css กำหนดชิดขวา */
z-index:999;
}
</style>
</head>

<body><div class="holder_wrap">
<div class="holder_wrap_img">
<img src="http://www.ninenik.com/userfiles/12/image/1.jpg" />
<div class="inner_position_top">
ซ้อนทับ ชิดขอบบน
</div>
</div>
</div>

<br style="clear:both;float:left;" />


<div class="holder_wrap">
<div class="holder_wrap_img">
<img src="http://www.ninenik.com/userfiles/12/image/1.jpg" />
<div class="inner_position_left">
ซ้อนทับ ชิดขอบซ้าย
</div>
</div>
</div>

<br style="clear:both;float:left;" />


<div class="holder_wrap">
<div class="holder_wrap_img">
<img src="http://www.ninenik.com/userfiles/12/image/1.jpg" />
<div class="inner_position_bottom">
ซ้อนทับ ชิดขอบล่าง
</div>
</div>
</div>

<br style="clear:both;float:left;" />

<div class="holder_wrap">
<div class="holder_wrap_img">
<img src="http://www.ninenik.com/userfiles/12/image/1.jpg" />
<div class="inner_position_right">
ซ้อนทับ ชิดขอบขวา
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>refer: http://www.ninenik.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_css_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-426.html

Short URL click!
<< กลับคืน : เข้าชม 4,534 ครั้ง : ขึ้นไปด้านบน

รับทำเว็บไซต์ รับสร้างเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บ รับเขียนเว็บ รับสอนทำเว็บ รับเช่า hosting รับเช่าพื้นที่เว็บไซต์ จดชื่อเว็บ รับโปรโมทเว็บไซต์ รับดูแลเว็บ SiteMap
สปริงเกอร์http://www.xn--22c2c4blb9n.xn--o3cw4h/